باکتری‌های متان‌ساز و مشکلات گاز تولیدی در سپتیک

باکتری‌های متان‌ساز و مشکلات گاز تولیدی در سپتیک

باکتری‌های متان‌ساز؟

فرایند هضم کامل که در آن اسیدهای چرب فرار تبدیل به متان می‌شوند اکسیژن خواهی بیوشیمیائی را به مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهد. لیکن در سپتیک‌ها این فرایند به مقدار قابل توجهی صورت نمی‌پذیرد زیرا معمولاً دمای فاضلاب در سپتیک پائین‌تر از دمای بهینه برای فعالیت باکتری‌های متان‌ساز می‌باشد.

مشکلات گاز تولیدی؟

گاز تولیدی ناشی از فعالیت‌های میکروبی در فاضلاب موجود در مخزن به سمت بالا حرکت و باعث ایجاد تلاطم می‌گردد لذا کارائی ته‌نشینی را کاهش می‌دهد. این گاز مواد کلوئیدی را از لجن جدا و وارد پساب می‌کند. همچنین بخشی از میکروارگانیسم‌های فعال بی هوازی و اختیاری که وظیفه تصفیه فاضلاب را به عهده دارند نیز توسط گاز خارج می‌شوند. کیفیت پساب خروجی از سپتیک تانک‌ها بستگی به خصوصیات فاضلاب و شرایط دارد. اطلاعات ثبت شده کیفی پساب‌های خروجی از سیستم‌های مربوط به خانوارهای مجزا، جوامع کوچک، سیستم‌های خوشه‌ای و اماکن تجاری مختلف در جدول زیر ارائه گردیده است.

ادامه مطلب ...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...